Governing Council

WAKO India Governing Council :-

Honourable Chairman
Mr. Anand M. Sharan, IAS
President
Mr. Santosh K. Agrawal
Sr. Vice President
Mr. Dr. Devender S. Dhull
Vice Presidents
Mr. G.Anand Balu
Mr. Montu Das
Mr. Chander Mohan Sharma
General Secretary
Mr. Tarkesh Mishra
Chief Advisor
Mr. Satish Parasher
Joint Secretaries
Mr. Kartik Dakua
Mr. Sanjay Yadav
Mr. Mahesh Kushwah
Treasurer
Mr. Abhishek Jain
Executive Members
Mr. Ravi C.
Mr. Deepak Pandey
Mr. Pinaki Chakravarty
Mr. K.P. Nataraj
Mr. C. Suresh Babu
Mr. C. Ramanjaneyulu
Mr. Yograj Khurana