Referee Commission – Mat Sports

Chairman
Mr. Kartika Dakua
(Odisha)
Member
Mr. Chitikela Ramanjaneyulu
(Telangana)
Mr. Sayeed Alam
(Madhya Pradesh)
Mr. Suryaprakash P Mundapat
(Maharashtra)
Mr. Jaswant Singh
(Haryana)
Mr. Siddharth Bhaleghare
(Gujarat)
Mr. Bichitra Narayan Jena
(Odisha)
Ms. Seema Saini
(Haryana)
Mr. Sagar R Surve
(Goa)
Mr. Srigiri Thirupathi
(Telangana)
Mr. Balraj Singh
(Punjab)